Services

We offer complex services from a simple income tax returns forms filling for individuals to full-year accounting processing for small and mid-size companies, including all related services. Our aim is to maximize the quality of our services and provided information.

Accounting

  • Zavedení správného typu účetnictví pro podnikatelskou jednotku – účetnictví, daňové evidence a jednoduchého účetnictví
  • Průběžné vedení účetnictví
  • Jednorázové zpracování účetnictví a daňové evidence
  • Zpětná rekonstrukce účetnictví
  • Revize stávajícího účetnictví
  • Účtujeme v programu Money S3
  • Můžete využít i naše znalosti účetního programu Premier a pokladního systému Winshop

Taxes

  • Zpracování daní
  • Daň z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • Daň z příjmu právnických osob
  • DPH
  • Silniční daň
  • Spotřební daně
  • Darovací daň
  • Daň z nemovitosti
  • Různá souhrnná hlášení a statistické výkazy

Wages

  • Zpracování, výpočet a zaúčtování mezd pro Vaše zaměstnance, dle požadavků platné legislativy dotčených úřadů (finančního, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení).
  • Samozřejmostí je vedení kompletních povinných evidencí s tím souvisejících.

Other services

  • Kompletní zpracování Intrastatu.
  • Možnost zastupování na úřadech státní správy: finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, včetně odesílání daňových přiznání a výkazů.
  • Poradenství v oblasti účetnictví a ekonomiky.
  • Organizační poradenství, zlepšení informovanosti napříč firmou.