Naše služby

Nabízíme komplexní služby od jednoduchého zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby až po celoroční vedení a zpracovávání účetních dat pro malé a střední firmy, včetně veškerých služeb souvisejících. Naším cílem je maximální kvalita poskytovaných služeb a informací, které ocení individuální zákazník.

Účetnictví

  • Zavedení správného typu účetnictví pro podnikatelskou jednotku – účetnictví, daňové evidence a jednoduchého účetnictví
  • Průběžné vedení účetnictví
  • Jednorázové zpracování účetnictví a daňové evidence
  • Zpětná rekonstrukce účetnictví
  • Revize stávajícího účetnictví
  • Účtujeme v programu Money S3
  • Můžete využít i naše znalosti účetního programu Premier a pokladního systému Winshop

Daně

  • Zpracování daní
  • Daň z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • Daň z příjmu právnických osob
  • DPH
  • Silniční daň
  • Spotřební daně
  • Darovací daň
  • Daň z nemovitosti
  • Různá souhrnná hlášení a statistické výkazy

Mzdy

  • Zpracování, výpočet a zaúčtování mezd pro Vaše zaměstnance, dle požadavků platné legislativy dotčených úřadů (finančního, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení).
  • Samozřejmostí je vedení kompletních povinných evidencí s tím souvisejících.

Ostatní služby

  • Kompletní zpracování Intrastatu.
  • Možnost zastupování na úřadech státní správy: finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, včetně odesílání daňových přiznání a výkazů.
  • Poradenství v oblasti účetnictví a ekonomiky.
  • Organizační poradenství, zlepšení informovanosti napříč firmou.